Kurs og arrangementer

Åpent

E-LÆRING: Prosjektering – Krav, risiko og ansvar

Byggmesterskolens kursplattform

3 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Massivtre

Byggmesterskolens kursplattform

1,5 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Trevirke - skogen og trekvalitet

Byggmesterskolens kursplattform

0,75 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Hvordan treffe bedre på kalkylene

Byggmesterskolens kursplattform

2 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid

Byggmesterskolens kursplattform

3 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Arbeid i høyden

Byggmesterskolens kursplattform

1,25 timer

E-learning

1234