Kurs og arrangementer

Åpent

E-LÆRING: Stillas brukerkurs

Byggmesterskolens kursplattform

0,25 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Stillaskurs del 1 (stillas opp til 9 meter)

Byggmesterskolens kursplattform

En dag

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Anhukerkurs/Stroppekurs

Byggmesterskolens kursplattform

4,5 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Bruk av personløfter

Byggmesterskolens kursplattform

2 timer

E-learning

Åpent

E-LÆRING: Varme arbeider

Byggmesterskolens kursplattform

4,5 timer

E-learning

1234