Kurs

E-LÆRING: Bruk av personløfter

Dokumentert opplæring for alle som skal bruke personløfter i klasse A-B-C på arbeidsplasser.

Hvorfor må jeg ha kompetansebevis for personløfter?

Myndighetene har innført krav om sikkerhetsopplæring for de som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare på liv og helse ved bruken av utstyret. Du som bruker arbeidsutstyret må ha innsikt i hvilken risiko bruk av personløfter innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at ulykker og uhell ikke oppstår. Ved ulykke og manglende opplæring kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli straffet med bøter og fengsel eller begge deler.

Praksis personløfter A-B-C

 • Dokumentasjon på gjennomført praksisøvelse må sendes Kompetansebedriften AS innen 3 måneder etter gjennomført kurs.
 • Praksis på personløfter kan gjøres hos Kompetansebedriften eller andre som tilbyr personløfterkurs praksis og som er kompetente til det. Eller dokumenteres i bedriften.
 • Her kan du bestille praksis på personløfter A-B-C: https://www.kompetanse-bedriften.no/pages/personlofter-praksis-ovelse

Kompetansebevis

 • Du må bestille kompetansebevis fra Kompetansebedriften AS ved å sende inn dokumentasjon på bestått nettkurs og praksis til kurs@kompetanse-bedriften.no.
 • Sertifikatet koster NOK 250 og blir fakturert av Kompetansebedriften AS.
 • Det er også mulig å bestille bevis fra Sentralbevis registeret SFS eller Norsk Kompetanseregister

Målgruppe
Alle som skal bruke personløfter i klasse A-B-C på arbeidsplasser.

Innhold

 • Introduksjon
 • Risikovurdering og forebygging av ulykker
 • Klasseinndeling av personløftere
 • Lover og forskrifter
 • Kontroll og merking
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Stabilitet
 • Sikkerhet og riktig bruk
 • Sluttest

Gjennomføring
1 time 54 minutter E-læringskurs. Webbasert slutt-test etterfulgt av dokumentert praksis-øvelse.
Du har 30 dager på å fullføre kurset etter at det er startet. Kurset foreligger på norsk, engelsk og polsk.

Påmelding
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

 

Del denne siden via

2 timer

E-learning

Pris

 • Medlem av Byggmesterforbundet: 1.150,-
 • Ikke medlem: 1.275,-

Kontaktperson

Kurset er produsert av og gjennomføres i samarbeid med Kompetansebedriften AS.

kompetanse-bedriften.no