Slik blir du medlem

Byggmesterforbundet jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår og kompetanseheving i bransjen vår.

Vi ivaretar tømrerfaget og medlemmenes interesser!

Ulike typer medlemskap – opptakskrav og vilkår

Bedrift

For aksjeselskap som har drevet virksomhet i tømrerfaget eller beslektet nærings-virksomhet i minst 2 år, og som oppfyller øvrige opptakskrav.

Personlig

For ansatte i medlemsbedrifter som oppfyller opptakskravene, og for studenter under relevant utdanning.

Passivt

For medlemmer som ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse.

Assosiert

For opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag.