Bli medlem

Pris for medlemskap

Halvert medlemspris første året!

For nye bedriftsmedlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Årlig kontingent

Bedriftsmedlemmer: kr. 2.500,-.
Personlige og assosierte medlemmer: kr. 2.000,-.
Personlig studentmedlemskap: ingen medlemskontingent


Årlig serviceavgift

Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift. Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

Gruppe:Brutto omsetning millServiceavgift
10 – 24410,-
22 – 58820,-
35 – 913.230,-
49 – 1417.745,-
514 – 2022.155,-
620 – 2726.300,-
727 – 3529.565,-
835 – 5035.385,-
950 – 10042.000,-
10100 +49.000,-

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.


Fradragsrett

  • Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til  Byggmesterforbundet begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.
  • Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 

Del denne siden via