Bli medlem

Pris for medlemskap

Hva koster det?

For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Kontingent til Byggmesterforbundet

Gjeldene fra 01.01.2022
Bedriftsmedlemmer, personlige og assosierte medlemmer: kr. 1.600,-
Personlig studentmedlemskap: ingen medlemkontingent
Passive medlemmer: kr. 800,-

Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren og nyhetsbrev fra Byggmesterforbundet.


Serviceavgift til Byggmesterforbundet

Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift. Gjelder også bedriftsmedlemskap for student. Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

Gruppe:Brutto omsetning millServiceavgift
10 – 24200,-
22 – 58400,-
35 – 912.600,-
49 – 1416.900,-
514 – 2021.100,-
620 – 27 25.300,-
727 – 3529.500,-
8Over 3533.700,-


Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.


Fradragsrett

  • Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til  Byggmesterforbundet begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.
  • Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 

Del denne siden via