Bli medlem

Bedriftsmedlemskap


Satser for beregning av kontingent og serviceavgift finner du lenger ned på siden.


Opptakskrav for bedriftsmedlemskap

1. Som medlem kan opptas aksjeselskap som har drevet virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet i minst 2 år.

2. Bedriften skal ha en fast ansatt daglig og/eller faglig leder med:

  • mesterbrev i tømrerfaget
  • eller svennebrev i tømrerfaget og fagskolelinje for bygg
  • eller svennebrev i tømrerfaget og bachelor-/ingeniørlinje for bygg
  • eller svennebrev i tømrerfaget og master i teknologi/sivilingeniør for bygg
  • eller svennebrev med minst 2 års yrkespraksis i tømrerfaget

3. Bedriften skal dokumentere å ha gyldig ansvarsforsikring og skatteattest* uten skyldig skatt eller merverdiavgift.
*Skatteattest kan bestilles hos Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift/

4. Bedriften skal være godkjent, eller dokumentere å oppfylle vilkårene til godkjenning, som opplæringsbedrift.

Søknad om opptak skal godkjennes både av lokalforeningsstyrer etter geografisk tilhørighet, samt av styret i forbundet. Dersom det ikke er en lokalforening med geografisk tilhørighet til en søkerbedrift, skal styret i forbundet alene godkjenne søknad om opptak. Styret i forbundet kan delegere adgangen til å godkjenne søknader om opptak.

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. 

Det kan dispenseres fra opptaksvilkår i § 6 a, jfr. §6 g. Dispensasjon må godkjennes både av styret i lokalforening og i forbundet.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Kontingent

Gjeldende årlig kontingentsats: kr. 1.600,-.

Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren og nyhetsbrev fra Byggmesterforbundet

Serviceavgift

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

Gruppe:Brutto omsetning millServiceavgift
10 – 24200,-
22 – 58400,-
35 – 912.600,-
49 – 1416.900,-
514 – 2021.100,-
620 – 27 25.300,-
727 – 3529.500,-
8Over 3533.700,-

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.


Fradragsrett

  • Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til  Byggmesterforbundet begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.
  • Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post