Bli medlem

Bedriftsmedlemskap


Satser for beregning av kontingent og serviceavgift finner du lenger ned på siden.


Opptakskrav for bedriftsmedlemskap

Som medlem kan opptas:

  • Aksjeselskap som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet med daglig og/eller faglig leder med mesterbrev i tømrerfaget.

Eller:

  • Aksjeselskap som har drevet virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet i minst 2 år og med daglig og/eller faglig leder med en av følgende kvalifikasjoner:

-svennebrev i tømrerfaget og fagskolelinje for bygg

-svennebrev i tømrerfaget og bachelor-/ingeniørlinje for bygg

-svennebrev i tømrerfaget og master i teknologi/sivilingeniør for bygg

-svennebrev med minst 2 års yrkespraksis som svenn i tømrerfaget


Bedriften skal dokumentere:


Søknad om opptak skal godkjennes både av lokalforeningsstyrer etter geografisk tilhørighet, samt av styret i forbundet. Dersom det ikke er en lokalforening med geografisk tilhørighet til en søkerbedrift, skal styret i forbundet alene godkjenne søknad om opptak. Styret i forbundet kan delegere adgangen til å godkjenne søknader om opptak.

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. 

Det kan dispenseres fra opptaksvilkår i § 6 a, jfr. §6 g. Dispensasjon må godkjennes både av styret i lokalforening og i forbundet.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Kontingent

Gjeldende årlig kontingentsats: kr. 2.500,-.

Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren og nyhetsbrev fra Byggmesterforbundet

Serviceavgift

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

Serviceavgift gjeldende fra 01.01.2024:

Gruppe:Brutto omsetning millServiceavgift
10 – 24410,-
22 – 58820,-
35 – 913.230,-
49 – 1417.745,-
514 – 2022.155,-
620 – 2726.300,-
727 – 3529.565,-
835 – 5035.385,-
950 – 10042.000,-
10100 +49.000,-

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.Fradragsrett

  • Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til  Byggmesterforbundet begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.
  • Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema:

VEDTEKTER