Bli medlem

Bedriftsmedlemskap


Satser for beregning av kontingent og serviceavgift finner du lenger ned på siden.


Opptakskrav for bedriftsmedlemskap

Som medlem kan opptas:

  • Aksjeselskap som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet med daglig og/eller faglig leder med mesterbrev i tømrerfaget.

Eller:

  • Aksjeselskap som har drevet virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet i minst 2 år og med daglig og/eller faglig leder med en av følgende kvalifikasjoner:

-svennebrev i tømrerfaget og fagskolelinje for bygg

-svennebrev i tømrerfaget og bachelor-/ingeniørlinje for bygg

-svennebrev i tømrerfaget og master i teknologi/sivilingeniør for bygg

-svennebrev med minst 2 års yrkespraksis som svenn i tømrerfaget


Bedriften skal dokumentere:


Søknad om opptak skal godkjennes både av lokalforeningsstyrer etter geografisk tilhørighet, samt av styret i forbundet. Dersom det ikke er en lokalforening med geografisk tilhørighet til en søkerbedrift, skal styret i forbundet alene godkjenne søknad om opptak. Styret i forbundet kan delegere adgangen til å godkjenne søknader om opptak.

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. 

Det kan dispenseres fra opptaksvilkår i § 6 a, jfr. §6 g. Dispensasjon må godkjennes både av styret i lokalforening og i forbundet.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Kontingent

Gjeldende årlig kontingentsats: kr. 2.500,-.

Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren og nyhetsbrev fra Byggmesterforbundet

Serviceavgift

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

Serviceavgift gjeldende fra 01.01.2024:

Gruppe:Brutto omsetning millServiceavgift
10 – 24410,-
22 – 58820,-
35 – 913.230,-
49 – 1417.745,-
514 – 2022.155,-
620 – 2726.300,-
727 – 3529.565,-
835 – 5035.385,-
950 – 10042.000,-
10100 +49.000,-

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.



Fradragsrett

  • Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til  Byggmesterforbundet begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.
  • Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema:

VEDTEKTER