Bli medlem

Assosiert medlemskap

Opptakskrav for assosiert medlemskap

Opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag, kan søke om assosiert medlemskap. Disse har ikke stemmerett.

Medlemskapet gir abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev.

Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmest: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser
For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

Årskontingent assosierte medlemmer: kr. 2.000,-.

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema:

VEDTEKTER