Bli medlem

Personlig medlemskap

Opptakskrav for personlig medlemskap

Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene:
– Svennebrev i tømrerfaget og fagskole – linje for bygg
– Svennebrev i tømrerfaget og bachelor / ingeniør – bygg
– Svennebrev i tømrerfaget – master i teknologi / sivilingeniør

kan etter søknad opptas som personlig medlem når de er:

  • Ansatt i medlemsbedrift,
  • Ansatt i en offentlig etat,
  • Ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget
  • Studenter under utdanning i ovennevnte utdanningsområder
  • Ikke yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse, tidligere kalt «passivt medlemskap».

– Personlige medlemmer er ikke valgbare til tillitsverv i forbundet.
– Personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter.
– Personlig medlemskap for studenter er gratis.
– Medlemskapet gir abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev.

Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening 

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmest: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

Årskontingent personlig medlemskap: kr. 2.000,-
Personlig studentmedlemskap: ingen medlemskontingent

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen nett

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema:

VEDTEKTER