Bli medlem

Personlig medlemskap

Opptakskrav for personlig medlemskap

Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene:
– Svennebrev i tømrerfaget og fagskole – linje for bygg
– Svennebrev i tømrerfaget og bachelor / ingeniør – bygg
– Svennebrev i tømrerfaget – master i teknologi / sivilingeniør
kan etter søknad opptas som personlig medlem når de er:
· Ansatt i medlemsbedrift,
· Ansatt i en offentlig etat,
· Ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget
· Studenter under utdanning i ovennevnte utdanningsområder

  • Personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter.
  • Medlemskapet gir deg abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev.
  • Personlig medlemskap gir ikke tilgang til Medlemsnettet.
  • Personlig medlemskap for studenter er gratis.

Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening 

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmest: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.

FYLL UT INNMELDINGSSKJEMA

Hva koster medlemskapet?

For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i kontingent og serviceavgift, tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunktet.

Personlig medlemskap: kr. 1.600,-
Personlig studentmedlemskap: ingen medlemskontingent

Kontingent/serviceavgift til lokalforening

Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen.
Den enkelte lokalforening fastsetter selv sine satser, og disse kan derfor variere.
Her finner du de lokale kontingentsatsene.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Eva Andresen

Eva Andresen

Administrativ leder

92 60 52 67

Send e-post