Kurs

E-LÆRING: Stillaskurs del 1 (stillas opp til 9 meter)

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17 krever opplæring for ulike stillashøyder:

 • 2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis
 • 5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis
 • Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis

Dette kurset dekker kravene om teoretisk opplæring for stillas opp til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk opplæring. I tillegg er det krav om 15 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person.

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Trykk her for å bestille/få mer informasjon om stillasbevis.

Du kan bygge på med stillaskurs – del 2, som dekker stillas over 9 meter.

Du bør kjøpe boka "Kurs i stillasmontering". Denne kan kjøpes fra Gyldendal Forlag. Du kan greie deg uten i dette kurset, men det er en fordel å ha den. Til påbyggingskurset for stillas over 9 meter, inngår bruk av boka som obligatorisk del av kurset. Boka finnes i digital og papirbasert utgave.

Målgruppe
Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas opp til 9 meter.

Innhold:

 • Hva er et stillas
 • Sikkerhet og stillas
 • Risikovurdering
 • Krefter og motkrefter
 • Stillasets oppbygging
 • Vindkrefter
 • Hvordan unngå ulykker
 • Rullestillas
 • Haki systemstillas

Kurset avsluttes med en sluttest.

Gjennomføring
7 timer 30 minutter E-læringskurs. Kurset foreligger på norsk og engelsk.

Påmelding
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

 

Del denne siden via

En dag

E-learning

Pris

 • Medlem av Byggmesterforbundet: 1.920,-
 • Ikke medlem: 2.133,-

Kontaktperson

Kurset er produsert av og tilbys i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA.

https://www.eba.no/entreprenorskolen/