Kurs

Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, - nødvendig påfyll for ledere og ansatte! Kursene er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Dato:
Kurs:
Sted:
29/10/19
Oslo, påmeldingsfrist 20. oktober
30/10/19
Sarpsborg, påmeldingsfrist 20. oktober
07/11/19
Oslo, påmeldingsfrist 25. oktober
27/11/19
Tromsø, påmeldingsfrist 10. november
11/12/19
Sarpsborg
05/02/20
Tromsø
12/02/20
Sarpsborg

Byggmesterskolen Kurskatalog 2019

Kurskonsulent

Åsmund til årsberetning.jpg

Åsmund Herfoss

T: 90 12 51 99

De fleste av kursene kan også leveres
på bestilling til enkeltbedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte. Ta kontakt!

Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte

Dersom dere betaler den ansattes videreutdanning for at den ansatte skal benytte sin kompetanseheving til fordel for bedriften kan det være aktuelt å inngå en avtale om bindingstid.

Med bindingstid menes at den ansatte forplikter seg til å stå i stillingen etter gjennomført videreutdanning. Det understrekes at det må være forholdsmessighet mellom omfanget av videreutdanningen, arbeidsgiverens utgifter og bindingstidens lengde.

Her kan du laste ned en avtalemal utarbeidet av advokatene i BNL.