Kurs
2021

Våre digitale kurs foregår på TEAMS med foreleser. Se kursdatoer i kursoversikten.
E-læringskurs tilbys på Munio kursplattform og kan gjennomføres når man måtte ønske.
Medlemmer tilbys også sikkerhetskurs hos Ramirent, med medlemsrabatter (krever innlogging medlemsnett). 

Dato:
Kurs:
Sted:
26/05/21
TEAMS 26.5, 27.5, 31.5 og 1.6 / 12:30 - 15:30 alle dagene

De fleste av kursene kan også leveres
på bestilling til enkeltbedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte. Ta kontakt!

Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte

Dersom dere betaler den ansattes videreutdanning for at den ansatte skal benytte sin kompetanseheving til fordel for bedriften kan det være aktuelt å inngå en avtale om bindingstid.

Med bindingstid menes at den ansatte forplikter seg til å stå i stillingen etter gjennomført videreutdanning. Det understrekes at det må være forholdsmessighet mellom omfanget av videreutdanningen, arbeidsgiverens utgifter og bindingstidens lengde.

Her kan du laste ned en avtalemal