Kurs

KURS AVLYST! På grunn av situasjonen med korona-epidemien er alle ordinære kurs ut april avlyst. Vi vil da ta en ny vurdering mht. de resterende kurs som er planlagt fram til sommerferien, - om det er forsvarlig å gjennomføre disse eller om de blir avlyst. 

Dato:
Kurs:
Sted:

Byggmesterskolen Kurskatalog 2020

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt kurskonsulent:

Åsmund til årsberetning.jpg

Åsmund Herfoss

T: 90 12 51 99

De fleste av kursene kan også leveres
på bestilling til enkeltbedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte. Ta kontakt!

Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte

Dersom dere betaler den ansattes videreutdanning for at den ansatte skal benytte sin kompetanseheving til fordel for bedriften kan det være aktuelt å inngå en avtale om bindingstid.

Med bindingstid menes at den ansatte forplikter seg til å stå i stillingen etter gjennomført videreutdanning. Det understrekes at det må være forholdsmessighet mellom omfanget av videreutdanningen, arbeidsgiverens utgifter og bindingstidens lengde.

Her kan du laste ned en avtalemal utarbeidet av advokatene i BNL.