Kurs

E-LÆRING: Fuktmekanikk og fuktkontroll

Få kontroll på fukt i byggeprosessen og unngå skader, reklamasjoner og konflikt!

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. I dette kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess.

Målgruppe
Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting
Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

Gjennomføring
2,5 timers E-læringskurs. Kursets varighet er inkludert beregnet tid til oppgaveløsing underveis.

Påmelding
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

Del denne siden via

2,5 timer

E-learning

Pris

 • Medlem av Byggmesterforbundet: 950,-
 • Ikke medlem: 1.300,-

Kontaktperson

Øivind Ørnevik

95 87 06 01 oo@byggmesterforbundet.no