Kurs

Fuktmekanikk og fuktkontroll - Kursbeskrivelse

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess. I kurset er det også lagt inn praktisk bruk av måleinstrumenter.


Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og  termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

Målgruppe

Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Varighet

En dag.

Del denne siden via

Se kursoversikt for kursdatoer/-steder

Pris


Medlem i Byggmesterforbundet/MLF/NML:

 • Deltaker 1: kr. 3.500,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.500,-

Ikke medlem:

 • Deltaker 1: kr. 4.400,-
 • Deltaker 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-

Vilkår

Påmeldingen er bindende. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

Kontaktperson

Øivind Ørnevik, Fagsjef Kompetanse

95870601 oo@byggmesterforbundet.no