Kurs

E-LÆRING: Prosjektering – Krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Byggmester og entreprenør tar i mange tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som prosjekterende. I dette kurset fokuseres det på ansvar og risiko ved dette og ikke minst de vanlige "fellene" man går inn i. Kurset gir innblikk i hvordan du bruker Teknisk forskrift (TEK) for å finne ytelseskravene du må prosjektere etter.


Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og utførende som velger produkter og løsninger.

Målsetting
Kursdeltakeren skal få en god forståelse for lov og forskrifter, samt kunnskap om hva en prosjektering må inneholde.

Innhold

  • Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”
  • Myndighetskrav - pbl. med forskrifter
  • Krav til dokumentasjon av løsninger
  • Grensesnitt mot andre foretak
  • Koordinere andre fag, produkter, produktvalg og samhørighet
  • Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling
  • Forsikringsdekning

Gjennomføring
3 timers E-læringskurs. Kursets varighet er inkludert beregnet tid til oppgaveløsing underveis.

Påmelding
Du kan bestille kurset og gjennomføre det når som helst det måtte passe for deg.

Del denne siden via

3 timer

E-learning

Pris

  • Medlem av Byggmesterforbundet: 950,-
  • Ikke medlem: 1.300,-

Kontaktperson

Nils Jørgen Brodin

90 66 19 22 njb@byggmesterforbundet.no