Aktuelt

Misfornøyde håndverkere fortsetter å tape på materialene

Byggmesterforbundet overvåker jevnlig prisutviklingen for sine medlemsbedrifter. Ordinære pristester på sammensatte tømrerprosjekter gir en reell vekting av de ulike prisendringene, med andre konklusjoner enn gjennomsnittsbetraktninger som ofte blir kommunisert av produsent eller handel.

Les mer

Ta grep for å nå energieffektiviserings-målene på eksisterende bygg nå!

Like sikkert som at temperaturen faller og strømprisen stiger, får vi nye runder med hvordan vi kan energieffektivisere eksisterende bygg. Debatten tar bokstavelig talt fyr igjen! Kriser gjør kreativ, men lærdommen fra tidligere runder med høye energipriser er nok at man innenfor dette feltet går tilbake til sine inntatte posisjoner og fortsetter å skyve problemene foran seg.

Les mer
Bilde av isolerglass

Krav til kjøpere av isolerglass

Alle som kjøper mer enn 200 vinduer eller isolerglassprodukter i året, er pålagt å ha et system for å kontrollere at produsent eller importør har betalt miljøvederlag for varene.

Les mer

Roper varsku om elleville prisøkninger

Trelastprisene har steget med 130 prosent de siste 12 månedene. – Vi har noen få store aktører i treindustrien som utnytter at det er lite konkurranse i markedet ved å sette opp prisene ytterligere, sier Knut Strand Jacobsen.

Les mer

Byggmesterforbundet – en brikke i det politiske spillet

I april utfordret Byggeindustrien hele byggenæringen om å selge inn sine valgkampbudskap: Nå må byggenæringen starte å selge inn valgkampbudskapene. Byggmesterforbundet tok opp hansken!

Les mer

Byggmesterforbundet satser på medlemmene med utvidelse av juridisk avdeling

Byggmesterforbundet har i mange år stilt advokattjenester tilgjengelig til støtte for sine medlemmer. Nå utvides vår juridiske avdeling for å styrke oss spesielt innen entrepriserett og arbeidslivsspørsmål.

Les mer

Royalkledning: Verktøy for standardiserte fraviks-analyser er klart til å tas i bruk

Etter at regjeringen i april endret teknisk forskrift slik at det ble mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på byggeprosjekter med royalimpregnert kledning, har det vært arbeidet med å utvikle verktøy for å utvikle standard fraviksanalyser.

Les mer

Byggmesterforbundet etterlyser resultatet av Byggkvalitetutvalgets arbeid med nye byggeregler og kvalifikasjonskrav

For å sikre god byggkvalitet og tiltak mot useriøse aktører, varslet daværende kommunal- og moderniseringsminister i 2017 at han ville sette i gang en ryddejobb i regelverket. Fire år senere er arbeidet ikke avsluttet. Regelverket for kvalifikasjonskrav er fortsatt basert på overgangsordning og Byggmesterforbundet er bekymret for at departementets fokus har flyttet seg til andre saksområder enn det som var bakgrunnen for statsrådens initiativ. 

Les mer

Byggmesterforbundet støtter NHO og LO i ønske om nasjonale innkjøpsregler for et seriøst arbeidsliv

Byggmesterforbundet er positive til signaler fra NHO og LO når de nå samler seg om nasjonale regler for å sikre at leveransene til offentlig sektor leveres av seriøse aktører. For å nå dette målet kreves det endringer i reglene for offentlige anskaffelser som sikrer sunn konkurranse, seriøse arbeidsvilkår og rekruttering til yrkesfagene, samtidig som nødvendig fleksibilitet for effektive anskaffelser ivaretas.

Les mer
12789

Les også vårt fagblad med bransjenyheter