Nyheter

Informasjon om ditt medlemskap i NHO

Vedtaket på landsmøtet 20. mai om opphør av gjensidighetskravet innebærer at den enkelte medlemsbedrift i Byggmesterforbundet selv må ta stilling til sitt medlemskap i NHO.

Landsmøtet i Bodø 20. mai vedtok å endre vedtektene slik at kravet om gjensidig medlemskap til NHO opphører.

Samtidig utvider Byggmesterforbundet sin medlemsservice for å betjene medlemsbedriftene på områder som før er dekket av NHO.

Bedrifter UTEN tariffavtale som ikke ønsker videre medlemskap i NHO:

Bedrifter MED tariffavtale som ikke ønsker videre medlemskap i NHO:

  • Bedrifter med tariffavtale må være tilsluttet NHO ut gjeldende tariffperiode som løper til 31. mars 2024.
  • Utmelding kan sendes nå, eller avventes og sendes senest innen utgangen av september 2023.
  •  Bedrifter med tariffavtale betaler avgift til NHO frem til 1. april 2024. Når bedriften ikke ønsker tilknytning til landsforening, skal det kun betales avgift til NHO i denne perioden.
  • Mal/forslag til utmeldingsbrev for bedrift med tariffavtale.
  • Utmelding sendes til medlem@nho.no

Bedrifter som fortsatt ønsker å være tilsluttet NHO:

  • Medlemskapet i Byggmesterforbundet videreføres.
  • Bedriften må fortsatt betale avgift til NHO.
  • Bedriften må akseptere å bli med i en NHO-landsforening fra 1. januar 2023. Dette gjøres ved å søke medlemskap i valgfri landsforening.
  • Dersom man ikke foretar seg noe, har NHO informert om at bedriften vil bli «automatisk overført» til den nyetablerte avdelingen i BNL som skal hete BNL Håndverk. Dette innebærer at bedriften må betale avgift dit, og vi gjør oppmerksom på at det også er 2 års bindingstid ved innmelding i BNL.

24/05/2022