Nyheter

Fornyelse av våtromssertifikat er ikke et myndighetskrav

Byggmesterskolen har fått en del henvendelser fra tidligere deltakere på vårt kurs i Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV), om det er krav om resertifisering/oppfriskningskurs etter en viss tid. - Det er det ikke. 

Fagrådet for våtrom (FFV) har innført obligatorisk oppdatering hvert femte år for de som har tatt deres kurs i Byggebransjens Våtromsnorm Modul A, med henvisning blant annet til myndighetskrav. Dette har skapt forvirring.

Vi vil derfor presisere at myndighetene ikke setter krav til resertifisering av sertifikater. Myndighetene setter krav til at man skal ha kjennskap til, og oppdatere seg på krav gitt i,- eller i henhold til Plan- og bygningsloven, men dette er ikke knyttet opp mot sertifikater hverken hos FFV eller HVV.

HVV- kurset gir grunnleggende kompetanse i utførelse av våtrom etter gjeldende krav på kurstidspunktet. Det vil si man har økt sin kompetanse og det er opp til hver enkelt hvordan man vedlikeholder denne. Byggmesterskolen setter derfor ikke krav om oppdateringskurs for å beholde HVV-sertifikatet.

Ved spørsmål, kontakt fagkonsulent Tor Ole Larsen, tol@byggmesterforbundet.no,
tlf. 23 08 75 83.

alt

HVV-sertifikatet er et bevis på at man har gjennomført Byggmesterskolens kurs i utførelse av våtrom, og det settes ikke krav til oppfriskningskurs for å beholde sertifikatet.

09/06/2022