Nyheter

Bård Vegard Skogli godt i gang som regionleder i Nord

Bård Vegard Skogli startet 1. september som vår nye regionleder i Nord. – Når jeg fikk sjansen til å komme hjem til byggmesterne kunne jeg ikke si nei, sier Bård Vegard. (Foto: Byggmesteren)

Han ser fram til å ta tak i flere områder som er viktige for medlemsbedriftene i regionen, – saksbehandlingstid i byggesaker, vilkår i offentlige rammeavtaler, knutepunktsstrategi, bidra til kompetansepåfyll, drive rekrutteringsarbeid og arbeide for at det er nok læreplasser, for å nevne noe. Å øke medlemstilslutningen i Nord blir en annen viktig oppgave.

Bård Vegard er utdannet byggmester og har bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Han kom fra stillingen som regionansvarlig i rørleggerkjeden VB, og har før det vært salgssjef i Norsk Fagutdanning og takstmann. Han kjenner også godt til byggevarebransjen etter å ha vært salgssjef for byggevarer og armering hos Smith StålBygger’n Tromsø

Bård Vegard har benyttet den første tiden til å bli kjent med lokalforeningene og medlemmene i Nord. I tillegg til å ha ansvar for de tre nordligste fylkene, vil han også være hovedkontakt for de medlemsbedriftene andre steder i landet som ikke er tilknyttet en lokalforening.

– Jeg skal ut til så mange av medlemsbedriftene som mulig for å høre hva de mener. Alle som har noe på hjertet kan bare ringe, sier Bård Vegard.

Du treffer Bård Vegard på Tlf. 934 93 946 og e-post: bvs@byggmesterforbundet.no

Se også intervju med Bård Vegard i Byggmesteren

03/10/2022