Bærekraft

Et tiltak er bærekraftig først når det ivaretar miljø, sosiale og økonomiske forhold
samtidig –

FN’ S BÆREKRAFTSMÅL

Byggmesterforbundet har igangsatt et arbeid med å etablere en bærekraftstrategi.
Blant FN’s 17 bærekraftsmål, vil vi fokusere på noen hovedområder. De første blir presentert nedenfor.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Se tiltak

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Se tiltak

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.