Bærekraft

Et tiltak er bærekraftig først når det ivaretar miljø, sosiale og økonomiske forhold
samtidig –

FN’ S BÆREKRAFTSMÅL

Byggmesterforbundet har igangsatt et arbeid med å etablere en bærekraftstrategi.
Blant FN’s 17 bærekraftsmål, vil vi fokusere på noen hovedområder. De første blir presentert nedenfor.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Se tiltak

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Se tiltak

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Aktuelt

Ny medlemsfordel – Anbudsvarsling fra Finndoff AS

Byggmesterforbundet har inngått avtale med Finndoff AS om anbudsvarsling av offentlige anbud.

Les mer

Simien AS og Byggmesterforbundet samarbeider om energieffektivisering

I en verden hvor energieffektivitet blir stadig viktigere, har Simien og Byggmesterforbundet inngått et samarbeid for å spre kunnskap om mer energivennlige bygg.

Les mer

Knut Strand Jacobsen forlater Byggmesterforbundet

Pressemelding 8. mai 2024. Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmesterforbundet, har meldt fra at han vil fratre sin stilling etter tre år i rollen.

Les mer