Nyheter

Ny styreleder i Byggmesterforbundet

På vårt landsmøte 7. juni ble Arild Kolltveit fra Bergen valgt til ny styreleder i Byggmesterforbundet.

Bildet: Arild Kolltveit har mottatt formannskjedet av avtroppende styreleder Thor Steinar Sandvik. 

Byggmesterforbundets landsmøte – ny styreleder og flere nye styremedlemmer

Landsmøtet 2024 ble gjennomført 7. juni på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det var 65 stemmeberettigede deltakere i salen, og samtlige lokalforeninger var representert ved fysisk fremmøte eller fullmakt.

Under valg av tillitsvalgte, var Arild Kolltveit fra Bergen innstilt som ny styreleder av valgkomiteen. Under behandling av valget på  landsmøtet kom det benkeforslag på at sittende styreleder Thor Steinar Sandvik (Rogaland) skulle fortsette i vervet.

Det ble foretatt skriftlig valg, hvor Arild Kolltveit ble valgt til ny styreleder med 60 prosent av stemmene. I styret forøvrig ble det også flere endringer.

Nytt styre i Byggmesterforbundet:

  • Arild Kolltveit, Bergen (styreleder)
  • Odd Arvid Bjørnstad, Østfold (nestleder)
  • Bent Fuglerud, Buskerud (styremedlem)
  • Reimund Espeland, Rogaland (styremedlem)
  • Ståle Rørlien, Voss & Hardanger (styremedlem)
  • Jan Ole Schnell, Gjøvik (styremedlem)
  • Kjell Håkon Husvik, Kristiansund (vara)

Det var ingen innkomne forslag fra lokalforeningene/medlemmer, og heller ingen forslag fra styret på årets landsmøte.

Det ble vedtatt uendrede satser for kontingent og serviceavgift for 2025.

Landsmøte på Thon Hotel Opera 7. juni 2024. 

02/07/2024