Bærekraft

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Hovedmål: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Byggmesterforbundet bidrar ved å fremme gode arbeidsrutiner gjennom informasjon og kurs om HMS-arbeid, samt tilbud om HMS-system til medlemsbedriftene. Gode HMS-rutiner og forebyggende tiltak bidrar til at bygningsarbeidere kan stå lenger i arbeid.

Delmål 3.9: Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

Byggmesterforbundet arbeider med å få på plass avtaler på gode returordninger for medlemsbedrifter, som gjør at miljøgifter havner på deponi og ikke i naturen.

Byggmesterforbundet arbeider også med å gi opplæring i bruk av kjemiske produkter og oppfordrer medlemsbedriftene til å ha et godt og aktivt stoffkartotek. Herunder informere om viktigheten av å bruke substitusjonsplikten og velge de mest helse- og miljøvennlige produktene for i minst mulig grad å utsette arbeidere for helseskadelige produkter.

Del denne siden via