Bærekraft

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Hovedmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

Delmål 7.2: Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

Del denne siden via

Byggmesterforbundets medlemmer bruker store ressurser i å finne løsninger for å redusere energibruken, og skifte til nyere og mer moderne energiløsninger når de bygger eller rehabiliterer boliger. For å nevne noen:

  • Bedret isolering
  • Varmepumpe
  • Ventilasjonssystem med varmegjenvinning
  • Solceller
  • Energieffektive elektriske apparater
  • Styringssystemer for lys, varme og ventilasjon
  • Sparedusj
  • Solfanger til oppvarming av vann
  • Gjenvinning av dusjvann
  • Tilkobling til fjernvarmeanlegg

Nye hus er energieffektive og flere hus bygget etter passivhusstandard eller plusshusstandard vil i sum redusere energibruken i nyere boliger.

Byggmesterforbundet ønsker å spre informasjon om, og legge til rette for, at det også ved rehabiliteringsarbeider i større grad velges løsninger som reduserer energibruken. Det betyr etterisolering, nye vinduer med lav u-verdi og andre tiltak som gjør eksisterende boliger mer energieffektive. En av de mest effektive metodene for å redusere energibruken er å ettermontere balansert ventilasjon.

Byggmesterforbundet holder kurs om «Arbeider på eksisterende bygg» for medlemsbedrifter og andre byggefirma i Norge. Rehabilitering er en stor kilde til reduksjon i energibruken i eksisterende boliger, forutsatt at det gjøres en kvalifisert vurdering av mulige energibesparende løsninger i det enkelte prosjekt. Energirådgiving er derfor et av hovedtemaene i kurset, slik at deltakerne skal bli i stand til å gi gode råd om energitiltak ved rehabiliteringsjobber.

Foruten å bidra ved å spre informasjon til de utførende bedriftene, har Byggmesterforbundet også vært en aktiv pådriver for å få på plass flere og bedre støtteordninger for forbrukere som ønsker å få utført energibesparende tiltak på sin eksisterende bolig. Bedre støtteordninger fra myndighetenes side mener vi vil bidra til at flere velger å ikke bare oppgradere, men også aktivt energioppgradere når de skal pusse opp boligen.