NS3420 - Krav til utførelse

Kjenner du NS3420 godt nok?
 

Enten du skal kalkulere pris eller stå ansvarlig for utførelse hvor teknisk beskrivelse etter NS3420 er lagt til grunn for kontrakt, trenger du ha grunnleggende kjennskap til systemet og hvilke bestemmelser som ligger bak postkodene.

Målgruppe
De som påtar seg utførelsesentrepriser etter standariserte byggesaksdokumenter der NS3420 er lagt til grunn.
Bestemmelsene i NS3420 som f.eks toleransekrav til ferdige overflater trekkes ofte frem i tvistesaker også der standarden ikke er avtalt i kontrakt. Temaene i kurset gir nyttig kunnskap til alle som påtar seg byggeoppdrag.

Innhold

  • Standariserte prosjektdokumenter
  • NS3420 Fellesdel og fagdeler
  • Bestemmelser og spesifikasjoner - Materialer, utførelse, toleransekrav, måleregler
  • Prisbærende poster - Kodesystem, Andre krav
  • Eksempler på bruk

Varighet: Halv dag

 

 

 

Kursdato:

Kursavgift

  • Medlem av Byggmesterforbundet - 2900,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift - 1200,-
  • Ikke medlem - 3700,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift - 1500,-

Kursmateriell og servering er inkludert 

Kontaktperson 
Fagsjef Nils Jørgen Brodin / 90661922 / njb@byggmesterforbundet.no

Betingelser
Påmeldingen er bindende. Påmelding og endringsfrist 29.09.22
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.