Sjekkliste ved bruk av håndverkere

Se våre 7 punkter for hva du bør passe på ved bruk av håndverkere.

1. Undersøk markedet

Først må du finne seriøse bedrifter som kan levere det du er ute etter. Søk på nettet. Byggmesterforbundet og flere andre bransjeforeninger har medlemssøk tilgjengelig på sine nettsider. Finn byggmester

2. Sjekk referanser og foretaksregister

Før du engasjerer en håndverker, er det viktig å finne ut om vedkommende virkelig er en fagmann og driver lovlig virksomhet. Dersom du bruker en uorganisert bedrift, sjekk at den er oppført i Brønnøysundregisteret. Forsikre deg også om at det finnes en forretningsadresse og et telefonnummer du kan nå vedkommende på. Det er viktig at du kan få tak i firmaet ikke bare i dag, men også i fremtiden. Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige håndverkere er ikke redde for at referanser sjekkes!

3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene. Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat!

4. Be om skriftlig tilbud

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pristilbud, gjerne fra flere aktuelle bedrifter. Et tilbud bør inneholde mange av de elementene en kontrakt/avtale inneholder (se under). Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse og tidsramme. I tilfeller hvor arbeidsomfanget ikke er kjent, anbefales det å innhente timepriser og påslagsprosenter på materiell.

5. Lag skriftlig avtale

Det er viktig at du inngår en skriftlig avtale/kontrakt med håndverkeren før arbeidene starter. Følgende punkter bør inngå i kontrakten:

  • Beskrivelse og kvalitetskrav
  • Ansvarsfordeling mellom aktørene
  • Fremgangsmåte/arbeidsprosedyrer
  • Tidsramme
  • Det anbefales å lage en fremdriftsplan
  • Dagmulkt – forutsatt at det er utarbeidet fremdriftsplan

En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant! Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndighetene.

6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Viser det seg behov for tilleggsarbeider underveis, skal håndverkeren kontakte deg. Ved tilleggsarbeid eller endring av oppdraget, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor merpris, tid etc. kommer tydelig fram.

7. Avslutt oppdraget formelt

Det anbefales befaring før overtakelse og sluttoppgjør. Eventuelle reklamasjonsarbeider utfører i henhold til avtalt tidsfrist og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet reflektere tjene av disse arbeidene.


Se flere tips hos Skatteetaten – TETT PÅ

Byggmesterforbundet er med i samarbeidsprosjektet Tettpå. Tettpå er et tiltak mot arbeidskriminalitet og svart arbeid, på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. 

Med Tettpå-veilederen får du hjelp til å velge seriøse håndverkere og følge regelverket når du skal bygge eller pusse opp hus eller hytte. Veilederen tar blant annet for seg:

  • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
  • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
  • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
  • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

.

Del denne siden via