Medlemsfordeler

Kurs og utdanning

Byggmesterskolen

Byggmesterforbundet tilbyr etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser. Kursene er åpne også for ikke-medlemmer, til ordinære priser. Kursvirksomheten har vi kalt Byggmesterskolen.

Vi tilbyr både ordinære klasseromskurs og e-læringskurs.

I hovedsak lager og holder vi alle kurs selv. Vi kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer, og kan utvikle kurs der vi ser det er behov. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til enhver tid formidler oppdatert materiale. Dette blir stadig viktigere i en bransje med strengere og strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon.

Noen av kursene vi kan tilby er:

  • Byggeplasslederstudiet
  • Våtromskurs for fagarbeidere – Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
  • Arbeider på eksisterende bygg
  • Byggeregler i SAK og TEK
  • HMS-kurs
  • Fuktmekanikk og fuktkontroll
  • Fag og jus om reklamasjoner

Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.
 

Tømrerutdanning

Byggmesterforbundet deltar i utvikling av e-læringskurs for å styrke fagopplæringen i bedriftene, og sikre rett kompetanse på tømrersvennene. Kursene er samlet på den digitale opplæringsplattformen ehandverk.no.
Våre medlemmer får gode rabatter på alle kursene hos e-Håndverk.

Mesterutdanning

Byggmesterforbundet er en av bransjeforeningene som står bak etableringen av Blimester.com, en moderne og fleksibel mesterutdanning. Våre medlemmer får 10% rabatt på mesterutdanning hos Bli mester.