Nyheter

Simien AS og Byggmesterforbundet samarbeider om energieffektivisering

I en verden hvor energieffektivitet blir stadig viktigere, har Simien og Byggmesterforbundet inngått et samarbeid for å spre kunnskap om mer energivennlige bygg.

Samarbeidet er ikke bare et springbrett til nye verktøy i kassa, men også en viktig kilde til kunnskapsdeling og faglig utvikling for byggmestere over hele landet.

På bildet foreleser Knut Olav Knutsen fra Simien på kurs i «Smarte Energitiltak» i Byggmesterforbundets lokaler 11. april. Foto: Byggmesterforbundet.

 

Kunnskapsløft gjennom kurs

Gjennom dette samarbeidet arrangeres det spesialiserte kurs og webinarer som dekker alt fra bygningsfysikk til ulike energiløsninger. Disse arrangementene gir deltagerne et dypdykk i tekniske krav for arbeid på eksisterende bygg, effektive tiltak som forbedrer klimaskallet og en detaljert forståelse av ventilasjonssystemer og varmepumpeteknologier. Den økende etterspørselen etter spesialkurs som dette vitner om en bransje i endring, hvor fagfolk søker dyptgående kunnskap om de tekniske aspektene ved moderne bygging.

 

Fremtiden for energieffektivisering

En viktig del av kurssatsingen handler om hvordan man kan integrere alternative energikilder som solenergi og bioenergi i dagens byggeløsninger. Dette er spesielt relevant i lys av EU sine krav om energieffektivitet, som også i Norge vil sette strenge mål for reduksjon av energibruk i både nye og eksisterende bygg.

På kursene deler kursholderne, Knut Olav Knutsen fra Simien AS og Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet sin erfaring og kunnskap om hvordan teori kan omsettes til praksis, og hvordan utnytte potensialet i energieffektiviseringstiltak.

 

Samarbeidsavtale: Fordeler for medlemsbedrifter

Samarbeidsavtalen gir medlemmer av Byggmesterforbundet flere gunstige fordeler. Dette er rabatt på energiberegningsprogrammet Simien, og kursavgifter. I tillegg gis gratis kundesupport i bruk av programmet, samt tilgang til oppdateringer i henhold til regulatoriske krav. Disse fordelene sikrer at byggmestere ikke bare sparer penger, men også får tilgang til de nyeste verktøyene og teknologiene i bransjen.

 

Byggmestere som rådgivere for energieffektive hjem

Med økende fokus på energieffektivitet i samfunnet, er byggmestere godt posisjonert til å tilby unik veiledning til boligeiere. Med de tekniske ferdighetene og kunnskapen fra Simien og Byggmesterforbundets kurs kan byggmestere tilby verdifull innsikt og råd om hvordan man best kan oppgradere boliger for å redusere energiforbruket og øke bokomforten.

Samarbeidet mellom Simien og Byggmesterforbundet er et eksempel på hvordan teknologiske fremskritt og faglig fornyelse kan gå hånd i hånd for å møte fremtidens utfordringer og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

16/05/2024