Nyheter

Nytt medlemstilbud - Energiberegningsprogram SIMIEN

Hvorfor er det smart at byggmesteren utfører energiberegninger selv?

Byggmesterforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Simien AS om bruk av energiberegningsprogrammet SIMIEN.

SIMIEN er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg.

Rabattavtalen omfatter 20% rabatt på lisens på programmene Simien 6 eller Simien Pro første året, samt rabatt på kurs. Tilbudet er tilgjengelig på Medlemsnettet.

   

  HVORFOR ER DET SMART AT BYGGMESTEREN  UTFØRER ENERGIBEREGNINGER SELV?

  En av Byggmesterforbundets mange viktige oppgaver er å jobbe for faglig utvikling og tilpasse byggmesterfaget til nye krav. Et av målene er at flere byggmestere bygger mer energieffektivt og dermed frigjør energi og bidrar i kampen mot klimaendringene. Medlemsfordelen er derfor et bidrag i Byggmesterforbundets arbeid med bærekraft. 

  Det er flere fordeler ved at byggmestere selv utfører energiberegninger:

  • Bedre kontroll tidlig i prosessen når energieffektive tiltak skal integreres i et byggeprosjekt
  • Kan ta raskere beslutninger med verktøy som hjelper med valg av tiltak
  • Kan redusere bruken av eksterne konsulenter og spesialister som koster penger
  • Kan øke kompetansen om fremtidens lavenergibygg og være i forkant når nye krav kommer 
  • Kan bidra til bedre beslutninger siden løsninger baseres på objektive simuleringer av energibruken 

   

  09/08/2023