Nyheter

"Jobb Stramt" – Sikker montering av takstoler og legging av undertak

En film som tar for seg viktige prosesser med sikker montering av takstoler og sikker legging av undertak.

Fall fra større høyde er den mest vanlige årsak til store menneskelige skader og dødsfall. «Jobb Stramt» er en engasjerende og pedagogisk film som tar for seg viktige prosesser med sikker montering av takstoler og sikker legging av undertak.

Jobb stramt er en metode for at man ikke skal falle utenfor kant eller ned fra undergurt. Dette medfører at man under hele prosessen med oppsetting av takstoler og legging av undertak er sikret «fallforhindrende». Filmen viser også viktigheten av en god risikovurdering, riktig sikkerhetsutstyr og planlegging før arbeidet starter. Dette inkluderer bruk av stillas, verneutstyr som hjelm, vernesko, sikkerhetssele og hansker, for å sørge for et trygt arbeidsmiljø.

Filmen er laget av SfsBA (Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg), med Byggmesterforbundet som prosjektleder for arbeidet med filmen.

Filmen er ment som informasjon. Opplæringen i bruk av fallforhindrende utstyr gjøres hos leverandørene av dette utstyret.

Det er i tillegg laget en brosjyre som viser hvordan man kan tenke seg de enkelte arbeidsoperasjonene for at man skal arbeide sikkert. Bruk av metoden kan og vil forhindre større ulykker og minske sykefraværet.

Filmen er tilgjengelig med norsk, engelsk og polsk teksting. Brosjyren er foreløpig på norsk men vil også komme på engelsk og polsk.

Se «Jobb stramt» filmen med norsk teksting her:


«Jobb stramt» film med engelsk tekst:

 

«Jobb stramt» film med polsk tekst:

 

 

29/09/2023