Nyheter

Bred satsning på digital læreplattform for tømrerfaget

Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret tar ansvar for tømrerfaget med digital læreplattform som vil forbedre tømrerutdanningen. 

Det gleder oss stort av vi endelig kan tilby en digital læreplattform for tømrerfaget. På denne måten håper vi å høyne kvaliteten på tømrerteorien, og samtidig bidra til en mest mulig lik praktisering av tømrerutdanningen rundt i landet, sier Adm. dir. i Byggmesterforbundet Knut Strand Jacobsen, (midten) sammen med Øivind Ørnevik, fagsjef kompetanse i Byggmesterforbundet (t.h.) og Harald Hansen, Opplæringskontoret for tømrerfaget (t.v.).
Foto: Byggmesteren

Mer lik tømrerutdanning

Tømrerutdanningen har som mål å utdanne fagarbeidere til å bygge nye trekonstruksjoner og rehabilitere eksisterende bygg. Tømrerfaget er et av Norges aller største yrkesfag, og utdanningen har tradisjonelt blitt gjennomført med læremidler av varierende kvalitet, som også har variert mellom skoler. Etter ønske fra bransjen selv er Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret for tømrerfaget nå i full gang med å utvikle applikasjonen Data Power Learning, i samarbeid med leverandøren som har samme navn.

Tilpasset Fagfornyelsen

Plattformen skal inneholde alt lærestoffet som er nødvendig for å oppfylle kompetansemålene i læreplanene for tømrerfaget etter Fagfornyelsen. Mye av teorien presenteres gjennom animasjoner og videoer i de innledende kapitlene. Videre må kursdeltakerne jobbe seg aktivt gjennom lærestoffet, tilleggsteorien, oppgaver og emnetester. Alt godt forankret i en pedagogisk plattform tilpasset målgruppen.

Systemet viser progresjonen

Når eleven eller lærlingen føler seg trygg på et deltema, gjennomfører de en emnetest, som gir en score i prosent. Denne blir deretter synlig i en annen applikasjon, som heter ifag. Ved å følge med på denne kan opplæringsansvarlig se nøyaktig hvor langt vedkommende har kommet i utdanningen.

Oppdatert lærestoff til enhver tid

Ved å abonnere på begge de to applikasjonene får lærebedriften, skolen eller opplæringskontoret et komplett informasjons-, administrasjons og læresystem for teoridelen av tømrerfaget. Systemet vil til enhver tid være oppdatert med det nyeste av faglitteratur.

Det er imidlertid ingenting i veien for at opplæringskontorer med andre administrasjons- og oppfølgingssystemer kan bruke e-læringsmodulen DataPower Learning. E-læringen gjennomføres i så fall uavhengig av ifag, og dermed uten koblingene som nevnt over, til deres eget oppfølgingssystem.

Veien videre

Så langt har yrkesforberedende kurs og Vg3 blitt prioritert. I tiden fremover vil det jobbes videre med å komplettere innholdet. Detaljeringen av kompetansemålene vil også bli integrert i programmet, og kobles opp mot anvisninger fra Byggforskserien og annet lærestoff. Så snart yrkesforberedende kurs og Vg3 er ferdig, vil det bli produsert lærestoff til Vg2. Den vil være eksamensforberedende mot yrkesteoretisk eksamen for praksiskandidater.

Abonnement

Det er allerede nå mulig å abonnere på tjenesten, eller kjøpe enkeltkurs direkte fra DataPower Learning AS.
Spørsmål om løsningen? Kontakt Rune Hammer i Datapower: rune.hammer@datapower.no eller tlf 407 69 180.

28/03/2022