Nyheter

Digital læreplattform for tømrerfaget

Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret tar ansvar for tømrerfaget med digital læreplattform som vil forbedre tømrerutdanningen. 

Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret for tømrerfaget utvikler sammen e-læringskurs for å styrke fagopplæringen i bedriftene, sikre rett kompetanse på tømrersvennene og instruktørene og man jobber for å få formalisert og dokumentert den kontinuerlige kompetansehevingen gjennom utførelse av faget.

Kursene er samlet på den digitale læreplattformen e-Håndverk. Formålet er at håndverkbransjen skal få et standardisert og digitalt læringstilbud innen håndverkteori. Alle kursene som er utviklet og under utvikling tilfredsstiller Læreplan for fagutdanningen i VG1, VG2 og VG3.

Vi utvikler og spre et oppdatert lære- og oppfølgingsverktøy, som gjør fagutdanningen enklere og mer motiverende. Videre gir vi lærlingene/håndverkene en forutsigbar og lik sluttkompetanse. Lavere frafall av elever og lærlinger samt bedre læringsresultater er vesentlig. Ytterligere mål er å gjøre utdanningen mer standardisert, uavhengig av læringssted og andre rammevilkår.

Kursene passer for:

  • Lærlinger
  • Praksiskandidater
  • Privatister
  • Elever i voksenopplæringen
  • Lærebedrifter
  • Veiledere
  • Kompetanseheving i enhver bedrift eller organisasjon
  • Videregående skoler
  • Opplæringskontorer

Kursene er først og fremst utviklet for lærlinger. Men kursene er like aktuelle for håndverksbedrifter og fagpersoner som trenger å utvikle sin fagkompetanse underveis i livsløpet.

E-læring erstatter ikke praktisk opplæring og erfaring. Håndverksfag krever også praktisk trening og veiledning for å utvikle ferdigheter og kompetanse, men e-læring kan imidlertid være et verdifullt supplement til denne opplæringen, og kan bidra til å styrke og utvide kunnskapen og ferdighetene til håndverkere.

28/03/2022