Politisk påvirkning

Byggeregler

For våre medlemsbedrifter er byggereglene sentralt. Byggmesterforbundet har et løpende og kontinuerlig engasjement inn mot Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, teknisk forskrift og myndighetenes veiledninger knyttet til regelverket.

Dette gjennom deltagelse i høringer, arbeidsgrupper i regi av myndighetene og i samarbeide med andre aktører og organisasjoner med engasjement i dette saksfeltet.

Vi deltar også i komiteer i regi av Standard Norge når det utarbeides, eller revideres aktuelle standarder.

Rådgivning i enkeltsaker til medlemsbedrifter, kursvirksomhet og informasjon om byggereglene tilbys gjennom vår fagavdeling og våre jurister.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

Frank Ivar Andersen nett

Frank Ivar Andersen

Leder politisk avdeling

91 89 38 00

Send e-post