Politisk påvirkning

Byggeregler

For våre medlemsbedrifter er byggereglene sentralt. Byggmesterforbundet har et løpende og kontinuerlig engasjement inn mot Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, teknisk forskrift og myndighetenes veiledninger knyttet til regelverket.

Dette gjennom deltagelse i høringer, arbeidsgrupper i regi av myndighetene og i samarbeide med andre aktører og organisasjoner med engasjement i dette saksfeltet.

Vi deltar også i komiteer i regi av Standard Norge når det utarbeides, eller revideres aktuelle standarder.

Rådgivning i enkeltsaker til medlemsbedrifter, kursvirksomhet og informasjon om byggereglene tilbys gjennom vår fagavdeling og våre jurister.

Del denne siden via

Kontaktpersoner

FIA-sh-h-n-DS

Frank Ivar Andersen

Leder politisk avdeling

91 89 38 00

Send e-post