Om oss

Medlemsservice

Å yte god service og bistand til medlemmene er en av våre viktigste oppgaver

  • Administrasjonen bistår medlemmer direkte ved faglige, juridiske og tekniske spørsmål.
  • Vi tilbyr kurs og foredrag innen en rekke ulike temaer
  • Vi har utviklet og tilbyr digitale verktøy innen KS/HMS og kalkulasjon
  • Våre advokater bistår medlemmer i tvistesaker
  • Vi tilbyr forsikringer gjennom eget selskap Byggmesterforsikring AS
  • Vi forhandler fram og tilbyr innkjøpsavtaler for medlemsbedriftene
  • Vi tilbyr arbeidsgiverservice både med nett-tjenesten «Arbeidsgiver’n» og ved bistand fra våre advokater
  • Vi følger med på endringer i lov- og forskrifter og informerer medlemmer om relevante regelendringer

Del denne siden via

Mer om hvilke tjenester vi tilbyr:

MEDLEMSFORDELER