Om oss

Deltakelse i råd og utvalg

Byggmesterforbundet er representert i en rekke råd og utvalg. 

Standard Norge:

  • Eirik Gåskjønli – Revisjon avtaleblanketter i henhold til bustadoppføringslova
  • Eirik Gåskjønli – NS 8409 Kjøp av byggevarer
  • Tor Ole Larsen – 346 Fuktkomiteen
  • Nils Jørgen Brodin – SN/K 428 – Revidering av NS 3420-S Isolering, tetting og tekking

Sakkyndig for tømrerfaget i NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

  • Øivind Ørnevik
  • Frank Pedersen

Medlem i læreplangruppene for Vg2 og Vg3 tømrerfaget i Fagfornyelsen
Øivind Ørnevik

Medlem i klagenemnda for tømrerfaget
Øivind Ørnevik

Utvalg i DiBk – Entydig vurdering av kostnadsvirkninger av regelverksendringer
Jens Morten Søreide

Sensor for Blimester i Faglig ledelse samt Faglig fordypning i tømrerfaget
Nils Jørgen Brodin

Dør- og vinduskontroll (NKDV)9
Jan Arne Heisholt – styremedlem

Faglig Råd Bygg og Anlegg
Øivind Ørnevik – Observatør

Del denne siden via