Nyheter

Styrk din våtromskompetanse!

Håndverkerens Våtroms Veileder(HVV) - Fagarbeider er et praktisk rettet kurs for fagarbeideren. Kurset er oppdatert etter endringer i TEK. Kurset er åpent for alle, både utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn.

Lær å bygge våtrom

Byggmesterskolens Våtromskurs er et 2 dagers kurs som omhandler de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Eksempler på temaer vi tar for oss i kurset er: myndighetskrav, fukt og materialer, oppbygging av nye våtrom og rehabilitering. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet og det forbundets egne fagkonsulenter som er instruktører på kursene.

Vi har som målsetning at du etter kurset skal ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Du skal også kunne gjøre riktige valg av løsninger og produkter.

alt

Nyttig opplagsverk

Ved oppstart på kurset får du utdelt den praktiske håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder denne kan du senere bruke under ditt arbeid med våtrommet.

Kompetansebevis

Har du svennebrev (eller tar svennebrevet innen 2 år) kan du ta kursets elektroniske eksamen hjemme og motta sertifikat ved bestått eksamen.

Om du ikke har svennebrev, vil du ikke kunne avlegge eksamen og få seritifikat, men du får utdelt kursbevis som dokumentasjon på at du har styrket din kunnskap om arbeid med våtrom.

Les mer om kurset, se kurssteder og meld deg på her!

09/11/2020