Nyheter

STREIKEN ER OVER

Partene er kommet til enighet om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som vil gjelde fra 21. april 2023. 

Torsdag 20. april 

Streiken er over

Partene er kommet til enighet om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som vil gjelde fra 21. april 2023. 

Dessuten er det gitt tillegg som ivaretar de mest utsatte gruppene. Lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

20/04/2023