Nyheter

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

En ny kampanje skal hjelpe forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp. Byggmesterforbundet er en av samarbeidspartnerne bak "Tettpå"-kampanjen, hvor formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Ved hjelp av tre korte kampanjefilmer er målet at flere skal bli kjent med og ta i bruk Tettpå-veilederen før de velger håndverker. Veilederen, som er laget av samarbeidspartnerne i fellesskap viser blant annet hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

Viktigere enn noen gang

Å velge rett håndverker er viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har nå direkte innvirkning på salgssummen. 

– Taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærteBruk seriøse bedrifter som har fast ansatte med fagkompetanse, for å få jobben utført skikkelig og med god dokumentasjon, sier Mona Veslum, informasjonssjef  i Byggmesterforbundet. 

Fordeler for alle 

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

 • du får jobben skikkelig gjort
 • du sikrer deg reklamasjonsrett
 • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
 • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
 • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
 • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
 • du unngår medansvar for skatter og avgifter
 • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår. 

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Ringer søkere

Det er fra før etablert en ordning med at forbrukere som har sendt byggesøknad eller kjøpt eiendom i kommuner med Tettpå-avtale, blir oppringt av et serviceteam hos Skatteetaten som veileder forbrukerern i valget av håndverkere. Fra 2023 vil Tettpå robotisere deler av virksomheten. Da vil de fleste bolig- og hyttekjøpere i landet få informasjon om Tettpå-veilederen tilsendt rett etter at eiendommen er tinglyst.  

Her kan du se «Tømrer-filmen» – en av de tre kampanjefilmene som nå skal spres bredt blant annet  i sosiale medier. 

Skatteetaten, Byggmesterforbundet, EL & IT Forbundet, Nelfo og Rørentreprenørene Norge har samarbeidet om og finansiert kampanjefilmene som er produsert av reklamebyrået Atyp. 

Her kan du se de to andre kampanjefilmene:

TETT PÅ – SAMARBEID MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

 • Tettpå er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
 • Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner.
 • Les mer om Tettpå: skatteetaten.no/tettpa 

alt

 

09/11/2022