Nyheter

Se webinar: Garantier

Slik stiller du garanti i tøffe tider, med Byggmesterforsikring AS. 

KLIKK HER FOR Å SE OPPTAK av frokostwebinar fra 1. september 2023 : Garantier

 

Kontraktsgarantier benyttes som sikkerhet for oppfyllelse av inngåtte avtaler;

  • Garantistillelse etter Bustadoppføringslova og Avhendingsloven
  • Entreprenørgarantier i henhold til gjeldende norske byggestandarder

I dette webinaret kan du lære mer om kontraktsgarantier og andre garantier som tilbys av Byggmesterforsikring AS, samt hvilke vurderinger som blir lagt til grunn for å få innvilget søknad om garanti.

v/Cathrine Lier Øygarden, Leder garanti/ Aut. Forsikringsrådgiver, og daglig leder Kolbjørn Røstelien i Byggmesterforsikring AS. 

 

 

01/09/2023