Nyheter

Nye krav i Byggherreforskriften fra 1. januar 2024

Fra neste år kommer skjerpede krav til forståelig skriftlig dokumentasjon og språkferdigheter på byggeplassen.

Krav om forståelig skriftlig dokumentasjon

Fra 1. januar 2024 kreves det at all relevant skriftlig dokumentasjon skal være tilgjengelig på et språk som alle arbeidstakere på byggeplassen forstår godt.

Arbeidsgiver må kartlegge språkkompetanse hos arbeidstakerne og vurdere hvilket arbeid den enkelte skal utføre. På bakgrunn av kartleggingen skal relevant sikkerhetsdokumentasjon innen det arbeidet den ansatte skal utføre, oversettes til gjeldende forståelig språk.

Forskriftsendringen om skriftlig dokumentasjon er i stor grad en presisering av gjeldende rett. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene har allerede regler om at arbeidstakerne skal kunne forstå gjeldende informasjon.

 

Krav om språkferdigheter

I tillegg kommer et nytt krav om muntlige språkferdigheter på bygge- og anleggsplasser. Kravet skal sikre at den løpende kommunikasjonen i et arbeidslag forstås av alle.

Utgangspunktet er at minst én person på det enkelte arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, og på et språk som alle de andre i arbeidslaget behersker. Det skal til enhver tid være én eller flere slike «nøkkelpersoner» som behersker flere språk i arbeidslaget for å gjøre det mulig å ha løpende dialog til tross for ulike språkferdigheter.

De nye/endrede kravene medfører at de som har prosjekter der Byggherreforskriften gjelder, må sette i gang å kartlegge språkferdigheter hos sine ansatte, samt hvilke arbeidsoppgaver den enkelte kan utføre. Da er det mulig å sette de ansatte i arbeid med oppgaver der de har fått sikkerhetsinformasjonen på et forståelig språk. Arbeidstilsynet kan gi pålegg både til arbeidsgiver og til byggherre dersom byggherre ikke sikrer at arbeidsgivers plikter knyttet til informasjon og språkkrav, er gjennomført.

Kravet kommer fra Byggherreforskriften § 19 og trer i kraft 1.1.2024

21/12/2023