Nyheter

NORGESLANSERING - Proresult Kalkulasjon

Vi har latt oss inspirere av det gamle ordtaket "et godt verktøy er halve jobben" sier Proresult AS og Byggmesterforbundet når de nå lanserer Proresult Kalkulasjon, - et nytt digitalt verktøy for kalkulasjon i byggebransjen. 

Kalkulasjon for alle byggfag

Proresult Kalkulasjon vil effektivisere og føre til mer lønnsomme prosjekt for byggebransjen. Programmet passer for både små og store bedrifter, og omfatter flere håndverksbransjer med egne moduler for tømrer, mur, betong, grunnarbeid, rigg og drift.

Det er programvaren Kalk Online som nå er oppgradert og modernisert, og samtidig har byttet navn til Proresult Kalkulasjon. Dette som et resultat av at Byggmesterforbundet og Proresult de siste årene har samarbeidet om å utvikle gode digitale verktøy for byggebransjen, og sammen eier den nye kalkulajons-programvaren i selskapet Prokalk AS.

-Gjennom dette samarbeidet får vi kombinert fagkunnskapen til Byggmesterforbundet med Proresult sin programvare, bransjekunnskap og supporttjeneste, sier Laila Vilnes Helgheim, daglig leder i Proresult AS og Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet, – styreleder i det nye selskapet Prokalk.

alt

F.v.: Rodmundur Í Liða – Proresult, Nils Jørgen Brodin og Frank Ivar Andersen – Byggmesterforbundet, Laila Vilnes Helgheim – Proresult. 

Gode kalkyler gir lønnsomme prosjekter

Et lønnsomt prosjekt starter med en god og presis kalkyle. – Bommer du på kalkylen har du kommet skjevt ut fra start, og hele prosjektet kan gå i minus, sier Nils Jørgen Brodin, en av fagsjefene i Byggmesterforbundet som har vært med å utvikle programmet. – En detaljert og god kalkyle gir et godt grunnlag når prosjektet skal følges opp med fremdriftsplaner og materialbestillinger.

Proresult Kalkulasjon er enkelt å ta i bruk og har alle funksjoner for å kunne gi trygge kalkyler. Med programmets tidbok får man detaljert oversikt over beregnet tidsforbruk og beregnet forbruk av byggevarer, – inkludert tilgang til produktdokumentasjon fra den nye NOBB-databasen.

Total prosjektoversikt

Programmet gir en svært god samlet oversikt over de ulike kalkylene i et prosjekt. Dette gir god hjelp videre i prosjektoppfølgingen og prosjektøkonomien. Muligheter for integrasjon med andre systemer som timeregistrering og milepæler gjør det enkelt å følge opp underveis. Det er også stor fleksibilitet i hva man vil sette fokus på i programmet. Det kan for eksempel være beregnet forbruk for bestilling av byggevarer, dokumentasjon på byggevarene, data for beregning av miljøregnskap eller beregnet produksjonstid i de forskjellige fasene i byggeprosjektet.

alt

Feirer med lanseringskake. Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet og Rodmundur Í Liða i Proresult AS. 

Moderne teknologi

-Proresult Kalkulasjon er nettbasert og kan benyttes på alle plattformer, også IOS-plattformer som Macbook, forteller Rodmundur Í Liða i Proresult, som har vært teknisk ansvarlig for prosjektet.

Proresult Kalkulasjon kan brukes som en frittstående tjeneste, eller det kan kombineres med Proresult sitt øvrige produktspekter, for et mer komplett og sømløst alt-i-ett-system. God opplæring og faglig og teknisk support er inkludert i årsavgiften.

Les mer om programmet og bestill prøveabonnement her.

 

Kontaktpersoner:

Laila Vilnes Helgheim, daglig leder Proresult AS
Tlf. 948 34 576, laila@proresult.no

Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling Byggmesterforbundet
Tlf. 918 93 800, fia@byggmesterforbundet.no

04/05/2022