Nyheter

Misfornøyde håndverkere fortsetter å tape på materialene

Byggmesterforbundet overvåker jevnlig prisutviklingen for sine medlemsbedrifter. Ordinære pristester på sammensatte tømrerprosjekter gir en reell vekting av de ulike prisendringene, med andre konklusjoner enn gjennomsnittsbetraktninger som ofte blir kommunisert av produsent eller handel.

Våre «handlekurver» gir en god antydning om prisutviklingen akkurat nå. Fra oktober til desember gikk prisene på byggeprosjekter i realiteten ned mellom 1 til 3%, avhengig av andelen heltreprodukter, der sistnevnte har gått litt mer ned i pris enn andre produkter.

Adm. dir. Knut Strand Jacobsen er i dag intervjuet av bygg.no om de vedvarende høye trelastprisene. Se hele invervjuet og tilsvar fra Treindustrien her. (+sak) 

Det er bra at prisene nå ser ut til å slutte å stige, men vi er svært misfornøyde med at prisene ikke endres raskere og går signifikant mer ned. Råvareprisene internasjonalt er for lengst gått tilbake til gammelt nivå og etterspørselen bremser på grunn av redusert boligbygging her hjemme og en gjør-det-selv-sesong på hell i forbrukermarkedet. Eksport av trelast har andelsmessig gått ned, men årsaken til dette er neppe slik treindustrien har hevdet at de «skjermer» og prioriterer norsk etterspørsel, snarere at innenlandsk etterspørsel er rekordhøy og at omstillingskostnaden til mer eksport ikke rettferdiggjør det.  Ja, transport og andre råvarer øker noe i pris, slik de har gjort gjennom de siste årene, men ikke nok til å rettferdiggjøre det å holde prisene oppe.

Regneeksempel priser i desember kontra oktober 2021:

Tømrerprosjekt «Nybygg tømrerarbeider» med varekjøp oppdelt i bl.a.  

  • 16% heltreprodukter,
  • 9% trebaserte produkter som f.eks. spon og parkett,
  • 9% vinduer og dører,
  • 8% andre byggevarer, samt
  • 15% diverse andre varer.

Dette prosjektet kostet i innkjøp kr. 1.363.087,- i oktober, og kr. 1.354.752,- i desember, det vil si en reell prisnedgang på bare 1%.

Tømrerprosjekt «Rehabilitere, etterisolere og skifte kledning» med varekjøp oppdelt i bl.a.

  • 32% heltreprodukter,
  • 6% andre byggevarer, samt
  • 4% diverse andre varer.

Dette prosjektet kostet i innkjøp kr. 88.081,- i oktober, og kr. 85.381,- i desember, det vil si en reell prisnedgang på 3%.

«Kua blir overmett mens gresset dør»

Vi håndverkere er slitne og lei av å slåss med høye kostpriser som ikke matcher tilbud vi har levert på byggeprosjekter og i prosjekter som er i levering. Vi taper de samme pengene som industrien og handelen tjener. Vår virkelighet er ikke blitt annerledes av utflatning eller marginal reduksjon i ekstremt høye materialpriser.

Vi tror gjerne at industrien nå konsoliderer seg for bakrusen etter Korona-oppgangen, og gjør det ved å maksimere sine dekningsbidrag. Vi opprettholder vårt standpunkt om at «kua blir overmett mens gresset dør», og at industri og handel gjør seg rike på utførende håndverkerkunder i byggeprosjektene. Vi ser frem til at både industri og handel sjekker hva de faktisk tjener på handelen, at de sjekker resultatutvikling og konkursstatistikk for håndverkerbedrifter, og til slutt finner minusknappen på priskalkulatoren til sine kunder snart.

10/12/2021