Nyheter

Landsmøtet vedtok utmeldelse av BNL

På Byggmesterforbundets landsmøte på Gardermoen onsdag 17. juni 2020, ble det klart flertall for styrets forslag om å opprette en egen landsforening for bygghåndverksfagene, og dermed utmeldelse av BNL.

I alt 39 medlemmer deltok på møtet, derav 18 lokalforeningsledere med fullmakt til å stemme på vegne av medlemmene i sine lokalforeninger. Vedtaket var ikke enstemmig, men kravet om 2/3 flertall ble oppfylt med god margin. Av i alt 485 stemmer, var 423,5 for og 60,5 i mot, mens 1 stemme var blank.

alt

Veien videre

Byggmesterforbundet vil nå sende en formell utmelding til BNL innen 1. juli og medlemskapet opphører 31.12.2020. Som følge av vedtaket om utmeldelse må også Byggmesterforbundets vedtekter endres mht. forbundets tilslutning til Byggenæringens Landsforening. Byggmesterforbundets styre, organisasjonsutvalg og administrasjon setter nå i gang arbeidet med nye vedtekter og etablering av ny landsforening som skal være i drift fra 1. januar 2021. Formell vedtektsendring vil skje på ekstraordinært landsmøte i tilknytning til forbundets formannskonferanse i november.

Andre aktuelle håndverksbransjer vil bli invitert til å være med i den nye landsforeningen for bygghåndverksfagene.

Øvrige valg

Landsmøtet vedtok uendret kontingent og serviceavgift for 2021.

alt

I det sittende styret var styreleder Per Ove Sivertsen, styremedlem Odd Arvid Bjørnstad og styremedlem Arild Kolltveit på valg.

Alle 3 ble gjenvalgt for 2 år, og styrets sammensetning er dermed uendret.

Styreleder Per Ove Sivertsen avsluttet med å takke for landsmøtets tillit og ønske velkommen til neste års landsmøte i Haugesund.

17/06/2020