Nyheter

Krav til kjøpere av isolerglass

Alle som kjøper mer enn 200 vinduer eller isolerglassprodukter i året, er pålagt å ha et system for å kontrollere at produsent eller importør har betalt miljøvederlag for varene.

Bilde av isolerglass

Ruteretur gjennomfører en kampanje for å sikre like konkurransevilkår for produsenter og importører av isolerglassruter. En kartlegging avdekker at det er kjøpere av isolerglass og produkter med isolerglass (vinduer, dører, etc.) som ikke er kjent med kravene i avfallsforskriften:

«Den som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må etterspørre og kunne dokumentere at produsenten er deltager i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.»

Dette kravet kan være gjenstand for tilsyn og kontroll, og bør derfor ivaretas i avtaler med aktuelle leverandører.

Ruteretur tilbyr gratis kontrollmedlemskap for innkjøpere. Kontrollmedlemmer inngår en avtale med Ruteretur hvor de forplikter seg til å bare kjøpe isolerglass fra produsenter og importører som er deltakere i en godkjent returordning. Slik får kjøpere av isolerglassruter og produkter av isolerglass hjelp til å ivareta sine miljøforpliktelser.

Les mer kontrollmedlemskap hos Ruteretur

23/11/2021