Nyheter

Møte med statsråd Astrup om Byggkvalitetsutvalgets forslag

Som en av 12 utvalgte næringsaktører deltok Byggmesterforbundet den 16. september 2020 i innspillsmøte om Byggkvalitetutvalgets forslag - Forsvarlig byggkvalitet.

Bildet: Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet

Byggkvalitetutvalget leverte sin rapport «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet» 5. februar 2020. Utvalget har vurdert hvilke virkemidler som er best egnet til å sikre forsvarlig byggkvalitet samt kvalifiserte og seriøse aktører i bygge- og anleggsnæringen. Forslaget har vært ute på høring, og Byggmesterforbundet har vært en av høringsinstansene – les Byggmesterforbundets høringssvar.

Departementet arbeider nå med oppfølgingen av utvalgets forslag og ønsket et møte med næringen for å få ytterligere innspill, spesielt med utgangspunkt i spørsmål knyttet til ansvar, kompetanse og kontroll. Møtet med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup foregikk digitalt, og hver av aktørene fikk anledning til å holde et 6 minutters innlegg.

Fra Byggmesterforbundet deltok daglig leder Frank Ivar Andersen. I sitt innlegg påpekte Andersen blant annet at Byggmesterforbundet ikke kan se at det er grunnlag for utvalgets påstand om at fjerning av ansvarsrettsystemet vil klargjøre ansvarsforholdene og bidra til bedre etterlevelse av regelverket.

Gjeldende kompetansekrav så har myndighetene, som utvalget selv viser til, kun definert noen arbeider/tjenester plassert i tiltaksklasser og stilt kvalifikasjonskrav til disse. Det er innenfor dette myndighetene har et åpenbart ansvar for å opprettholde kvalifikasjonskravene og sørge for etterlevelse i tiltakene.

Byggmesterforbundet støtter Byggkvalitetutvalget når de peker på effektiv kontroll og økt oppdagelsesrisiko som helt avgjørende. Byggmesterforbundet mener at det som skal til for å forbedre kontrollregime er fortsatt dokumentert egenkontroll, men da kombinert med fysisk kontroll i byggefasen. For Byggmesterforbundet er det avgjørende at kontrollen er rammet inn av et offentlig regelverk, men vi er åpne til hvem som skal forestå dette.

LES HELE INNLEGGET HER  

alt

Bildet: Statsråd Astrup i innspillsmøte til Byggkvalitetsutvalgets rapport.

Foruten Byggmesterforbundet var følgende aktører invitert til å holde innlegg:

 • RIF
 • Norsk Eiendom
 • NESO
 • Nelfo
 • NBBL
 • NAL
 • MEF
 • Huseierne
 • Fellesforbundet
 • BNL
 • Arkitektbedriftene

16/09/2020