Nyheter

Et forbund for tømrerbedriftene - JA til faget!

Byggmesterforbundet har sin hovedinteresse for tømrerfaget, og forbundet sier nå velkommen til flinke tømrerbedrifter som ikke har en byggmester ansatt. Noen er kanskje litt overrasket over det.

Av Knut Strand Jacobsen, leder i Byggmesterforbundet, 15. desember 2022

Siden dannelsen i 1919 har vi vært  –  og er  –  et arbeidsgiverforbund som alltid har vernet om medlemsbedriftene og tømrerfaget etter tidens krav slik formålsparagrafen tilsier. Vår opprinnelse er som sammenslutning av laugene. I hine dager under laugstradisjonen var bygg- eller tømrermester og tømrerbedrift oftest det samme. Slik er det ikke lenger, men opptaksvilkårene våre har likevel og uansett tradisjonelt vært forankret i byggmesterutdannelsen alene.

4.000 registrerte byggmestre

I 2022 jobber omtrent 4000 personer som nemndsregistrerte byggmestere i Norge. Tre fjerdedeler av dem  er over 40 år, og over halvparten over 50. De jobber selvfølgelig oftest i byggevirksomheter; selvsagt i tømrerbedrifter, men også som takstmenn, entreprenører, rådgivere, opplæring eller annet. Vi regner med å ha en dekning av omtrent halvparten av dem i vår medlemsmasse. I rene personforeninger er personene subjektet, og det er ofte individuelle kompetansekrav for å sikre at personene der har samme interesse. I de fleste næringsforeninger  –  som vår  –  er bedriftene subjektet og oftest med næringsorienterte, samlende opptaksvilkår rettet mot hvilke interesser man arbeider for og mot. Sistnevnte for å samle like og viktige interesser og «kjøttvekt» fremfor eksklusivitet på individuelle kriterier.

Øker slagkraften

Vi skal aktivt fremsnakke og dyrke byggmesteren selv om vi tar inn seriøse tømrerbedrifter i forbundet. Det er selvsagt ikke lov å kalle seg annet enn det man er, og slett ikke i vårt forbund. Herunder spekulativ eller ulovlig bruk av Byggmesterforbundets logo. Til sammenligning kan en elektriker søke medlemskap i Nelfo, men vedkommende kan ikke kalle seg en installatør før han har fått sin autorisasjon. Byggmesteren er en individuell utdanning og byggmesterens status skal bestå! Flere tilknyttede tømrerbedrifter i vårt forbund vil øke slagkraften for opplæringsbedriftene i et mangfoldig regelverk for håndverksutdanning. Det vil sikre en livslang og stabil rekrutteringsbase for mesterbrevutdanningen. Et av vårt fremste mål er å øke antallet byggmestere, og vi rekrutterer aktivt til mesterutdanning til både vårt eget utdanningssted BliMester eller andre.

Hele tømrerfagets livsløp

Vi vil forsterke forbundets rolle i hele livsløpet til tømrerfaget. Generasjonsskifter, hyppigere jobbskifter og bytting av eierskap i håndverksbedriftene deles med alle tradisjonelle bransjer. Personlig kompetanse vandrer mellom bedriftene, men bedriftene består, utvikles og blir bedre. Det viktigste er bedriftens samlede kvalifikasjoner og interesser. For alle praktiske formål er tømrerfaglig kompetanse og seriøs drift vår basis sammen med fellesskapet i faget. Slik skal det også fortsette, slik at vårt fag og næring utvikler sin kvalitet og seriøsitet.

Vi er tømrerfaget

Medlemsbedriftenes verdiskapning skjer hovedsaklig gjennom tømring, derfor er vi selvfølgelig engasjert i å jobbe for høy kvalitet og lik standard på tømrerutdanning. Dette blant annet i samarbeid med over 30 tilsluttede opplæringskontorer med lærlinger i tømrerfaget. Disse organiserer over to tredjedeler av alle tømrerlærlinger i landet. Paradokset har vært at forbundstilknytningen slipper taket i tømrerne så snart de tar svennebrev og forlater lærlingesystemet. På et tidspunkt hvor de fleste av dem kunne ha god brukt for en bransjeforening å støtte seg på. Forbundet sier i en av sine paroler at «vi er tømrerfaget», men dette stemmer ikke helt med virkeligheten så lenge vi ikke også kan ta inn seriøse tømrerbedrifter. Vi mister mange på veien. Vi ønsker altså å være en organisasjon som tar seg av faget fra lærling til mester, ikke lærling og mester.

Byggmesterforbundet vil være det samme selv om det nå moderniseres, og byggmestere vil være den store majoriteten av kompetansen hos våre medlemmer i uoverskuelig fremtid. Forbundsnavnet har dekket flere yrkesutdanninger utover byggmesterutdanningen et par tiår allerede. Det tåler å stå lenger fordi det bidrar til gjenkjenning, samhold for eksisterende medlemmer og rekruttering og omdømmebygging for den rådende topputdanningen som byggmesteren utgjør.

Styrken ligger i organisasjonens innhold

Det er innholdet og kraften i organisasjonen som utgjør vår styrke og verdi. Ved å dele interessearbeidet på flere vil kvalitet og omfang av tjenester styrkes og grensekostnadene for tjenester til det enkelte medlem minke. Ved å samle alle de seriøse skaper vi forutsetninger for å styrke rekrutteringen til mesterutdanningen eller andre høyere utdanninger innenfor vårt eget fag. En større innramming av hele tømrerfaget vil udiskutabelt også bli til fordel for eksisterende medlemmer.

Rammevilkår for 10.000 tømrerbedrifter

Byggmesterforbundet har kun interesser i ett fag, tømrerfaget, som er det fjerde største av landets nesten 200 yrkesfag. Innen bygg er bare elektrikerfaget litt større. 850 medlemsbedrifters interesser dekkes i forbundet, men rammevilkårene vi bearbeider politisk, faglig og juridisk betjener indirekte opptil 10.000 bedrifter i tømrerfaget. Det er derfor for mange ubegripelig at vi ikke kan forene alle utdanningsnivåene innen tømrerfaget under samme paraply. For på den måten å ivareta hele mennesker og hele bedrifter gjennom et livsløp. Og for å trigge og tilby etter- og videreutdanning, samtidig som det bygges en sterkere lojalitet tilbake til bransjen. Det gjør vi nå.

DERFOR SIER VI JA TIL HELE TØMRERFAGET!

 

Dette er de nye opptaksvilkårene:

  • Aksjeselskaper med virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet
  • Selskapet skal kunne dokumentere minst 2 års sunn drift, herunder kunne dokumentere gyldig ansvarsforsikring og skatteattest uten skyldig skatt eller merverdiavgift
  • Selskapet skal ha fast ansatte med svennebrev i tømrerfaget, med daglig leder og/eller faglig leder med
    • mesterbrev i tømrerfaget,
    • fullført fagskole/ingeniør/sivilingeniør innen byggfag, eller
    • svennebrev med minst 2 års yrkespraksis i tømrerfaget.
  • Bedriften skal være godkjent, eller dokumentere å oppfylle vilkårene til godkjenning, som opplæringsbedrift*

Søknad om opptak skal registreres av forbundet som søknad om opptak og godkjennes av lokalforening og forbund. Det kan søkes om begrunnet dispensasjon fra opptaksvilkår dersom det er nødvendig.

* Bedriften må ha en faglig ansvarlig som kan ivareta et eventuelt opplæringsløp for lærlinger etter Opplæringslovens krav: Vedkommende må ha fag-/svennebrev eller mesterbrev i faget, men lang allsidig praksis eller relevant høyere utdanning kan også bli godkjent.  Bedriften må ha forutsetninger for å bli godkjent opplæringsbedrift av fylkeskommunen, i en opplæringsring med et godkjent opplæringskontor, ved at bedriften har nevnte faglig ansvarlig person og tilstrekkelig relevante arbeidsoppgaver for opplæringsløpet.

19/12/2022