Nyheter

Enighet i byggfagsoppgjøret 2022

Etter mekling på overtid mellom Fellesforbundet og BNL hos Riksmekler Carl Petter Martinsen, er det i dag 5. april oppnådd enighet om en ny Fellesoverenskomst for Byggfag (FoB) gjeldende for perioden 2022 - 2024

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- pr. time.

Regulering av overenskomstens satser er regulert og fremkommer i møteboken.

Møteboken finner du her

Det er videre enighet om økt bruk av akkord i bedriftene, herunder etablering av et servicekontor for akkord.

Videre er det avtalt at revidering av Akkordtariffen for tømrertariffen skal sluttføres innen 1. oktober 2022.

Partene anbefaler resultatet som nå sendes til uravstemning. Frist for medlemmer i Fellesforbundet til å avgi stemme er satt til 6. mai.

Kontaktperson i Byggmesterforbundet:
Frank Ivar Andersen, fia@byggmesterforbundet.no, telefon 91 89 38 00

05/04/2022