Nyheter

Enighet i byggfagoppgjøret - unngår streik

Partene er kommet til enighet i meklingen om ny Fellesoverenskomst for byggfag 2024-2026.

Foto: Willy Bergsnov, Fellesforbundet

Partene har 10. april kommet til enighet i tariffoppgjøret

Fra meklingsresultatet fremgår det at partene anbefaler en løsning som innebærer en ramme på 5,2 prosent, og et generelt lønnstillegg på 7 kroner i timen til alle. Endringene vil gjelde fra 1. april 2024.

Minstelønnssatsene er videre satt til:

 1. Fagarbeidere
  Ny sats kr 250,30
 2. Arbeidstaker uten fag – eller svennebrev
  Ny sats arbeidstaker uten bransjeerfaring kr 226,90
  Ny sats arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring kr 235,80
 3. Unge arbeidstakere
  Ny sats kr 153,83

Ut over lønnstilleggene har partene kommet til enighet på blant annet videreutvikling av etter- og videreutdanningsreform, samt krav til hensiktsmessig verneutstyr for alle.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det føres lokale lønnsforhandlinger etter at oppgjøret er vedtatt og avsluttet.

Oppgjøret går nå til uravstemning for godkjenning av forhandlingsresultatet hos partene. Partene vil gi tilbakemelding til Riksmekler innen 8. mai kl. 12.00.

Øvrige endringer og resultatet fra forhandlingene kan leses i riksmeklerens møtebok som du finner her.

10/04/2024