Nyheter

Energirådgivning og søknader om Enova-tilskudd

Enovatilskudd er en støtteordning for privatpersoner hvor formålet er å gi private boligeiere et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Regjeringen bevilget nylig 750 millioner kroner ekstra til Enova, til ulike tiltak som utslippskutt, teknologiutvikling, energisparing i kommunale boliger og nye støtteordninger for husholdninger.

Les også Byggmesteren: Enova kommer med nye støttetiltak for husholdninger og forbrukere 

Energirådgivning og støtte

Det gis særskilt støtte til energirådgiving utført av kvalifisert energirådgiver. For enkelte støttetiltak som for eksempel etterisolering av klimaskallet, kreves det en energiberegning og at en oppdatert energiattest laget av en kvalifisert energirådgiver, foreligger for boligen.

På hjemmesiden til Enova kan boligeieren finne lister over prekvalifiserte energirådgivere.

Hvordan bli kvalifisert energirådgiver

I Byggmesteskolens kurs «Arbeid på eksisterende bygg» er energisparetiltak, energiattest og energirådgiving noen av temaene. Kurset er godkjent av Enova som dokumentasjon for å kunne stå på Enova sin liste over godkjente rådgivere. I tillegg må energirådgiveren representere et foretak som har godkjenning for ansvarsrett for byggfaglige relevante ansvarsområder.

Utklipp fra Enovas nettside om kompetansekrav for energirådgiver:
Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav:

  1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
  2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester, byggingeniør eller fagskoleingeniør med fordypning bygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
  3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:
  • «Kurs i energieffektivisering av boliger».
  • «Kurs i prosjektering av passivhus».
  • «Arbeider på eksisterende bygg (Byggmesterforbundet).
  • «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark).
  • I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181.

Verktøy for energiberegning og søknad om tilskudd

En energiberegning som danner grunnlag for søknaden om tilskudd, kan energirådgiveren lage i det samme verktøyet som benyttes for å lage energiattest (energimerkeordningen).

Energirådgiveren logger seg inn under «Energimerking for eksperter» på siden https://www.energimerking.no/ og utfører beregningen under «Dokumenter for ENOVA søknad».

Alternativt kan det benyttes annen programvare for selve energiberegningen. 
Du kan lese mer om de forskjellige støtteordningene på https://www.enova.no/privat/

 

28/01/2022