Nyheter

Byggmesterforbundets styre foreslår å opprette ny landsforening - NHO Bygghåndverk

– En helt ny landsforening i NHO for håndverksfagene i byggebransjen vil ivareta våre medlemmers interesser bedre enn i dag, sier styredeler Per Ove Sivertsen i nyhetssaken som ble sluppet i fagbladet Byggmesteren i dag. 

NHO Bygghåndverk er den foreløpige arbeidstittelen på den nye landsforeningen. Å opprette en ny landsforening i NHO for bygghåndverk vil tydeliggjøre medlemsbedriftenes interesser, både utad og i NHO-familien. – Med de utfordringer som håndverksfagene står ovenfor er det styrets oppfatning at arbeidet med medlemsbedriftenes interesser, best løses med en egen landsforening i NHO for bygghåndverksbransjer, sier styreleder. Forslaget innebærer at forbundet da vil gå ut av Byggenæringens Landsforening – BNL.

Styret velger å gå ut med forslaget om «NHO Bygghåndverk» for å kunne ha en åpen dialog om den nye landsforeningen med egne medlemmer, NHO og de andre bransjeforeningene.
– Styret er i dialog med enkelte bransjeforeninger vedrørende våre tanker, og de har vist positiv interesse. Tilsvarende er det også en dialog med NHO om etablering av den nye landsforeningen uten at det er tatt noen avgjørelse.

Styret presiserer at det kun er medlemmene i Byggmesterforbundet som på landsmøtet kan gi styret fullmakt til å gå videre med dette forslaget.

Les hele artikkelen i Byggmesteren. 

 

06/03/2020