Nyheter

Byggmesterforbundets medlemmer fristilles fra NHO

Pressemelding fra Byggmesterforbundets landsmøte 20. mai 2022

Et enstemmig landsmøte i Byggmesterforbundet har vedtatt å fristille medlemmene fra NHO-medlemskap. Samtidig er det fattet prinsippvedtak om å slippe inn tømrerbedrifter i forbundet.

Begge vedtakene ble fattet etter grundige redegjørelser og mange debattinnlegg i landsmøtet i Bodø fredag.

Det var stor spenning knyttet til utfallet i sakene. Så da det enstemmige resultatet for forslaget om fristilling fra NHO ble kjent, utløste det spontan applaus.
Forslaget om å åpne for tømrerbedrifter ble også vedtatt med stort flertall.

Forbundet går nå i gang med å etablere en ny landsforening for bygghåndverk.

Vedtaket om å fristille medlemmene fra NHO, er basert på et prinsipp om gjensidig medlemskap. Det vil si at medlemmer i Byggmesterforbundet har vært forpliktet til også å være med i NHO, alle medlemmer i NHO er forpliktet til å være med i en landsforening.

Byggmesterforbundet utvider sin medlemsservice for å betjene medlemsbedriftene på områder som før er gjort av NHO.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Knut Strand Jacobsen, tlf. 45 49 20 10
Nyvalgt styreleder Thor Steinar Sandvik, tlf. 90 74 34 30

20/05/2022