Nyheter

Byggmesterforbundet satser på medlemmene med utvidelse av juridisk avdeling

Byggmesterforbundet har i mange år stilt advokattjenester tilgjengelig til støtte for sine medlemmer. Nå utvides vår juridiske avdeling for å styrke oss spesielt innen entrepriserett og arbeidslivsspørsmål.

Juridisk avdeling, fra venstre advokatfullmektig Håvard Alterskjær, advokat Camilla Stenumgård og advokat Eirik Gåskjønli. Foto: Byggmesterforbundet

I tillegg til å støtte forbundets medlemmer og lokalforeninger er vår egen juridiske avdeling til stor støtte når forbundet arbeider for tømrer- og byggmesterstanden i de mange skjæringspunktene mellom byggfag, politikk og jus.

Byggmesterforbundet har siden 1. januar 2021 stått på egne ben som selvstendig landsforening i NHO. Dette har skapt et behov for å øke kapasiteten blant annet innen arbeidsrett. Større fokus på seriøsitetsspørsmål og bekjempelse av A-kriminalitet, ny lovgivning, større entrepriser og økt behov for fleksibilitet i bedriftene er bakgrunnen når forbundet nå styrker seg.

Trenden med at medlemsbedriftene i Byggmesterforbundet vokser og stadig påtar seg mer kompliserte byggeoppdrag, gjør også at de påløper større kontraktsmessig risiko. Konsolideringen i bransjen har medført stadig større og mer profesjonelle kunder. Sammen med medlemsbedriftene vil forbundet også bidra i profesjonaliseringen innen kontrakts- og entrepriserett.

alt

Vi har derfor gleden av å melde at Håvard Alterskjær (29) er fast ansatt som advokatfullmektig i Byggmesterforbundet fra og med 1. september. Han vil supplere vårt juridiske team som også består av våre faste advokater Camilla Stenumgård og Eirik Gåskjønli. Håvard har hatt en god start ved å arbeide i et vikariat hos oss det siste året.
Vi ønsker Håvard lykke til og gleder oss til å utvide vår service overfor medlemmene!

 

Kontaktinformasjon:

Adm. direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet
Telefon: 45 49 20 10 (mobil) 23 08 75 77 (sentralbord)
Adresse: Sørkedalsveien 9, 0369 Oslo

31/08/2021