Nyheter

Byggmesterforbundet – samarbeidspartner i Tettpå

Tettpå hjelper forbruker å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.  

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i 20 av landets største by- og hyttekommuner.

alt

Formålet med Tettpå er å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, og dermed redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen, sier Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

 

Telefonsamtale og veileder

Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor og hvordan de gjør det.

Tettpå har også utarbeidet en veileder. I veilederen får du tips om hvordan du velger seriøse håndverkere og samtidig er med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

 

09/11/2022