Nyheter

Byggmesterforbundet – en brikke i det politiske spillet

I april utfordret Byggeindustrien hele byggenæringen om å selge inn sine valgkampbudskap: Nå må byggenæringen starte å selge inn valgkampbudskapene. Byggmesterforbundet tok opp hansken!

(Foto: Byggmesteren)

Med Byggmesterforbundets selvstendige posisjon i næringen har hele tiden politisk påvirkning stått høyt på agendaen, og denne valgkampen har med stor tydelighet vist de politiske partienes ønske om et krafttak for å sikre den kompetansedrevne delen av håndverksfagene.

Det er selvfølgelig ingen politisk uenighet om at Norge trenger et kraftig løft for yrkesfag og at ungdommen oppfordres til å vurdere bygghåndverksfagene. Det som skiller de politiske partiene er virkemidlene, som går fra «framsnakking» av fagene i den ene enden til de som har sett logikken og mer konkret lover økt lærlingtilskudd og enda viktigere at det i offentlige anskaffelser nå skal kjøpes tjenester av de gode opplæringsbedriftene.

Vi skal selvfølgelig ikke råde våre medlemmer til hva de skal stemme, men oppfordrer alle til å sette seg inn hva de forskjellige partiene vil med rekruttering, kompetanse, seriøsitet, offentlige anskaffelser, byggeregler, skatt med videre.

Politikermøtene, med fyldige referat i bladet Byggmesteren, er ment for å informere partiene om hva som må til for å sikre de lokale kompetansedrevne håndverksbedriftene både markedsadgang og rammevilkår det går an å leve av og dermed rekruttere via lærlingeordningen. Det er jo en kjensgjerning at det er i disse bedriftene de fleste lærlingene befinner seg.

Politikerne vi har møtt:

Med kjensgjerningen om at vi er midt i en valgkamp er det ikke overraskende at alle er på tilbudssiden, men det vi har opplevd så langt er et ekte engasjement og en oppriktig enighet om at det som er godt for de gode opplæringsbedriftene er godt for Norge.

Den enigheten vi har møtt gjør det lite relevant å gjøre en rangering av partiene i forhold til våre behov. Felles for alle partiene er at de ser at byggenæringen er svært bred og at behovene derfor er veldig forskjellige, så i disse samtalene har det vært bygghåndverksfagene som har stått i fokus.

Saker som er diskutert:

  • Rekruttering via lærlinger
  • Seriøsitet
  • Offentlige anskaffelser
  • Byggeregler
  • Kompetansekrav, gjeninnføre håndverksbrev
  • Lærlingefond
  • Regulering av innleie
  • Trelastpriser
  • «Royalsaken»
  • «Norgesmodellen»

Vi har også forklart at det ikke er noen opplagt sammenheng mellom tariffavtale og seriøsitet, og at Arbeidsmiljølovens paragraf 14.12.2 kan virke mot sin hensikt. Den kan være direkte diskriminerende ved at det kreves landsdekkende tariffavtale for kunne ta ut produksjonstopper ved innleie fra bemanningsbyråer. Det faller for sin egen urimelighet å stemple brorparten av de beste opplæringsbedriftene som useriøse bare fordi de ikke har landsdekkende tariffavtale.

I alle partiprogrammene vi har lest står det veldig mye om utdanning, skole, yrkesfag og så videre, men det viktigste elementet i yrkesfagutdanningen er ikke tema i noen av programmene. Alle som sitter tett på yrkesutdanningen vet selvfølgelig at det er opplæringsbedriftene vi snakker om. Det er her skoleelever blir transformert til fagarbeidere og bidragsytere i samfunnet. Dette temaet har naturligvis vært høyt på blokka til Byggmesterforbundet i møte med partiene.

Vi fortsetter den politiske kampen for seriøse lærebedrifter innen byggfagene, selve grasrota i norsk byggenæring. Om det er noen politikere som føler seg oversett og har noe å bidra med i Byggmesterforbundets streben etter å gjøre det mulig å drive butikk basert på kompetanse, redelighet og egne ansatte, utfordrer vi dem til å ta kontakt med oss.

Av Åsmund Østvold, næringspolitisk representant for Byggmesterforbundet

 

02/09/2021